دوشنبه, 09 مرداد 1396 ساعت 13:21

جزئیات تحولات ساختاری و تغییر چارت دانشگاه آزاد از زبان علوی‌فاضل

سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی از احتمال تصویب برنامه تحولات ساختاری و تغییر چارت این دانشگاه در روز چهارشنبه هفته جاری خبر داد و تاکید کرد بعد از تصوب هیات امناء شاهد کاهش تعداد معاونتها و مدیران در سطوح بالایی و میانی خواهیم بود.

دکتر مجتبی علوی‌فاضل به خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، درباره تغییرات چارت دانشگاه آزاد اسلامی گفت: «ضرورت برنامه‌هایی در دانشگاه احساس میشود. بنابراین موضوع بهبود و افزایش کارایی دانشگاه از طریق تغییرات در ساختار و سامان‌دادن به اوضاع الزامی است. سیستم کارا و در عین حال چابک‌سازی و با بهره‌وری بالا یکی از مباحثها و اولویتهای مهم کاری دانشگاه به شمار میآید.»

او در ادامه به مبانی فکری که در دین هم به آن تاکید شده است اشاره کرد و افزود:‌ «بحث "اصلاحات" به ویژه "اصلاحات درونی" یکی از رویکردهای مهم مراکز علمی به حساب می‌آید. بنابراین ما میخواهیم اصلاحات را از خود مجموعه سازمان مرکزی و افرادی که مستقیما با ساختار سروکار دارند آغاز کنیم. بنابراین دیدگاه کلی این است که ساختار گسترده فعلی دانشگاه آزاد در سطح سازمان مرکزی کاهش پیدا کند و اصطلاحا "ساختار از شکل افقی به عمودی" تغییر یابد.»

علوی فاضل در این باره توضیح داد: «تغییر ساختار از شکل افقی به عمودی به این معناست که تعداد پست‌های سازمانی و مسئولان در سازمان مرکزی کاهش و در حد امکان شرح وظایفی که با یکدیگر هم‌پوشانی دارند و نزدیک است با تعداد افراد کمتری اداره شوند. در حقیقت این مساله به نوعی بازیابی سازمانی تعریف شده است.»

سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: «هر چقدر ساختار سازمانی دانشگاه کوچکتر و سبکتر باشد این امکان را میدهد که فعالیتها با سرعت بیشتر و چابکی سازمانی خوبی همراه باشد. در نتیجه این رویکرد افزایش و ارتقای بهرهوری دانشگاه آزاد را نیز در برخواهد داشت. به عنوان مثال نهادهایی با ساختارهای گسترده در کشور وجود دارند که نتیجهای جز بروکراسی آزاردهنده، تحمیل هزینه، نارضایتی ارباب رجوع و ... بر سازمانها ندارند. بنابراین ما برای دوری و پرهیز از چنین خسارتهایی به "اصلاحات درونی" روی آوردهایم.»

ترجیح مصلحت دانشگاه آزاد بر منافع شخصی الزامی است

علوی فاضل گفت: «با اجرای "اصلاحات درونی" به اهداف تدوین و تعیین‌شده در دانشگاه آزاد اسلامی سریعتر و حداقل هزینهها دست پیدا خواهیم کرد. بنابراین با تغییر چارت و تحولات ساختاری در دانشگاه صرفه‌جویی بسیار بالایی صورت میگیرد به این دلیل که وقتی در مجموعهای تعداد مدیران و مسئولان زیاد باشد به تبع آن افزایش هزینه هم خواهد داشت.»

به گفته او، هر سرپرست یا مدیری با توجه به ساختار سازمانی خود از دفتر مستقل، خودرو، رئیس دفتر، راننده و امکاناتی که یک مدیر در اختیار دارد بهره‌مند است. بنابراین همه این موارد بار هزینهای و سازمانی برای مجموعه ایجاد می‏‌کند و وجود مدیریت‌‏های مختلف باعث گسترش چارت سازمانی میشود و هر مدیری برای زیرمجموعه خود چارت سازمانی مستقل و اما گسترده نیز به وجود میآورد.

سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی ویژگیهای این موضوع را برشمرد و ادامه داد: «تحولات ساختاری و تغییر چارت باعث کاهش ساختار، افزایش رضایت‌مندی، چابکی و تسریع امور دانشگاهی می‌‏شود و از طرفی هم صرفه‌جویی خوبی را به وجود میآورد. با توجه به تنگناهای اقتصادی دانشگاه آزاد بحث صرفه‌جویی باید در همه حوزهها و بخشهای این دانشگاه به ویژه سازمان مرکزی اجرا شود.»

علوی‌فاضل در بخش دیگری از سخنان خود به بهبود سازمانی اشاره کرد و گفت: «در این قضیه همه باید دانشگاه آزاد را در اجرای این ایده درست و منطقی کمک و همراهی کنند. واقعیت این است که مصلحتها و منافع دانشگاه باید اولویت همه قرار گیرد. یعنی مسائل شخصی در ارتقا و پیشرفت دانشگاه آزاد اسلامی جایی ندارد.»

او در این باره تاکید کرد شاید خدایی نکرده فردی که دارای سمت و پست سازمانی یا دانشگاهی است که به واسطه آن عنوان و سمت مقبولیت اجتماعی پیدا کرده باشد در اصلاح ساختار، دانشگاه آزاد را همراهی نکند. اما انتظارمان از افراد این است که ارزشهای محوری دانشگاه که قانون‌مداری، انضباط، وجدان کاری، سلامت و ... است را بر مصلحت شخصی ترجیح دهند.

سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی به یکی از تاکیدات دکتر فرهاد رهبر اشاره کرد و افزود: «دکتر رهبر بر بهبود و ساختار سازمانی به ویژه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد توجه زیادی دارد اما بارها تاکید کرده است که این اجرای رویکرد به معنای "تعدیل نیروی انسانی و بیکار کردن افراد" نیست. از طرفی باید بگویم که دانشگاه آزاد در حال انجام خدمت آن هم به نحو احسن است و همان‌طور که دانشجویان ولی نعمتان دانشگاه آزاد به حساب میآیند قطعا کارکنان و اعضای هیات نیز به عنوان سرمایههای اصلی دانشگاه مورد حمایت و توجه هستند.»

با اجرای تغییر چارت هیچ کس اخراج نمی‌شود؛ نگران نباشید

علوی فاضل، هدف از اجرای تغییر و تحول سازمانی دانشگاه آزاد را کوچک‌کردن ساختار و کاهش هزینه‌ها دانست و گفت: «از همه مدیران و افراد داخل در دانشگاه و سازمان میخواهم به اولویتهایی که مصلحت دانشگاه‌ست توجه زیادی نشان دهند و اینکه پرسنل، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد چه در تهران و چه در شهرستانها نگران اجرای تغییر و تحولات ساختاری و چارت نباشد. بنابراین دوستان و همکاران مطمئن باشند که هیچ یک از افراد و نیروهای انسانی دانشگاه با ریزش، تعدیل و اخراج مواجه نخواهند شد.»

سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: «سیاستهای تغییر چارت و تحولات ساختاری تدوین شده و از سوی معاونت برنامهریزی مطالعات بسیار خوبی انجام شده است. بنابراین با نوع نگاه و دیدگاهی که دکتر رهبر دارند این سیاست‌ها در هیات رئیسه دانشگاه هم مطرح شده و همه اعضای هیات رئیسه به اتفاق از چنین تصمیمی حمایت خودشان را اعلام کردند.»

او به زمان اجرای سیاستهای تغییر چارت و تحولات ساختاری دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و افزود: «بر‌اساس مقررات تغییر تاپ چارت یا چارت بالا دستی دانشگاه در کمیسیون دائمی هیات امنا مطرح و اقدامات کارشناسی انجام و نتیجه بیان می‌شود. در صورت تصویب کمیسیون دائمی هیات امنای مرکزی دانشگاه آزاد باید در جلسه هیات امنای دانشگاه به تصویب برسد. بنابراین هرآنچه که در آن جلسه تصویب و ابلاغ شود مورد اجرا قرار میگیرد.»

علوی فاضل گفت: «از نظر زمان‌بندی تا آنجایی که اطلاع دارم کار کارشناسی این برنامه در سازمان به اتمام رسیده و در مراحل نهایی قرار دارد. از طرفی با توجه به سابقه‌ای که دکتر رهبر دارند و با دقت نظر بسیاری این موضوع را پیگیری میکنند، احتمالا در جلسه چهارشنبه این هفته کمیسیون دائمی هیات امنای مرکزی، این برنامه و سیاست مطرح می‌شود.»

سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی در پایان تاکید کرد در صورت تصویب این برنامه و اجرایی‌شدن با کاهش تعداد معاونتها، مدیران در سطوح بالایی و میانی در سازمان مرکزی و به تبع با چابکی و کوچک‌شدن ساختار سازمان مرکزی از نظر مدیریتی مواجه میشویم تا با کاهش هزینهها و صرفه‌جویی روبه رو شویم. بنابراین امیدوار هستیم که سال تحصیلی جدید را با چنین ساختاری آغاز کنیم.»

منبع: خبرگزاری آنا

آخرین ویرایش در دوشنبه, 09 مرداد 1396 ساعت 13:24

شرکت های مستقر

چند رسانه ای

شمارنده بازدیدها

18634
TodayToday111
YesterdayYesterday169
This_WeekThis_Week464
This_MonthThis_Month2588
All_DaysAll_Days18634